Ursäkta röran!

Vi håller på med vår nya hemsida och det tar den tid det tar.
Letar du efter info om Melissa Farley hittar du den under "oetisk forskning".

Oss når du lättast på info@rosealliance.se

Pardon the mess!

We are fixing up our new website but it might take some time.
If you are looking for information on Melissa Farley you can find that here.

If you want to get in touch with us, send an email to info@rosealliance.se

Årets Jasminpristagare

Nu är det dags att presentera årets Jasminpristagare. De senaste två åren har det totalt saknats lämpliga kandidater till priset vilket resulterat i att inget pris har delats ut sedan 2018. När vi övervägde årets möjliga kandidater var det rätt öde återigen. Sen insåg vi att det fanns en person som borde ha fått priset för länge sedan, men det är lätt att bli hemmablind. Den bok som är huvudanledningen, men inte den enda anledningen, till att vi valde just den här personen till årets Jasminpristagare utkom nämligen året innan priset instiftades. Nyfiken? Läs mer här.

(Längre text kommer inom kort)

Rose Alliance är en sexarbetsledd organisation som främst ägnar sig åt politiskt påverkansarbete. Under många år var vi en medlemsorganisation enbart för personer med egen erfarenhet av sexarbete i någon form och bestod av såväl politiskt aktiva som personer som främst ville ha kontakt med andra sexarbetare. Att göra det möjligt för alla sexarbetare att vara med i ett sammanhang med människor med liknande erfarenhet är otroligt viktigt men vi har kommit fram till att det är det politiska påverkansarbetet som är vår styrka, och det är där vi numera lägger vårt fokus. Det innebär också att medlemskap numera även är möjligt för "civila", på villkoret att de har gedigen, känd eller dokumenterad erfarenhet av att arbeta för sexarbetares rättigheter. Medlemmar som inte har erfarenhet av sexarbete har ingen rösträtt när beslut fattas men får delta i diskussioner som föregår dessa beslut. Rose Alliance är och kommer alltid att vara sexarbetsledd. Text om medlemsskap läggs upp under veckan.

Vi arbetar främst med frågor som rör sexarbetares rättigheter i Sverige men vi vet av erfarenhet att vi inte är den enda gruppen vars livssituation påverkas av lagar och praxis baserade på ideologiska ståndpunkter, okunskap eller ren dumhet. Vi samarbetar därför med en rad olika självorganiserade grupper för att gemensamt stärka möjligheterna att påverka såväl samhällsdebatten som de politiska besluten.

Vi dokumenterar rättighetsövergrepp och ser till att relevanta internationella aktörer blir varse om vad som sker i Sverige. Sedan starten, för 20 år sedan, har vi arbetat aktivt för att göra det svårare för Sverige att sprida sexköpslagen till andra länder och ser det fortfarande som en högst prioriterad fråga.

test2.jpeg